Eğitim Sistemindeki Özel Öğrenciler

8 Aralık 2011 / Ömer Yıldız

Öğretmenlere özel öğrencilerin de öğretmeni olduğu ve bu öğrencilere bireyselleştirilmiş eğitim verebilmek için gerekli eğitimin verilmesi gerekli. Okullar özel öğrencilere göre planlanmalı, göstermelik rampalar değil her alan bu amaçla yeniden tasarlanmalı. Her okulda “destek eğitim odaları” açılıp gerekli olan özel öğrencilere eğitim verilebilmeli.