ttb_14_mart_yuruyus_1

Güneşin patentini alabilir misiniz? Türk Tabipleri Birliği ve sağlık hakkı mücadelesi — Ali Çerkezoğlu

29 Aralık 2020 / Sol Defter- Haber

TTB olarak, üyemiz olsun olmasın bütün hekimlerin haklarını korumak, taleplerini dillendirmek ve “çıkarlarına” sahip çıkmak, aynı zamanda sağlık hizmetinin herkese eşit, ulaşılabilir, nitelikli, parasız olarak anadilinde sunulması gerektiğini savunmakla; dahası sağlık hakkına erişimin ancak demokratik, laik, barış içinde yaşanan bir ülkede mümkün olabileceğine inanmakla mümkündür.

mr

Hayatta biz en çok MR’ı sevdik

25 Aralık 2016 / Osman Öztürk

MR’da Avrupa ve OECD’yi sollamışız!..
2015 yılı verilerine göre her bin vatandaştan 143’ü MR çektirmiş.
Almanya, İngiltere, Fransa gibi geri kalmış ülkelerde rakamlar binde 114, binde 110, binde 96!..

asistan hekeim

Gına geldi

13 Nisan 2015 / Osman Öztürk

Bugünlerde ellerinde dövizlerle fotoğraf çektirip Facebook’ta, Twitter’da paylaşıyorlar.
Kampanyalarının başlığı… Gına geldi!..
Kötü çalışma ortamından gına geldi.
Niteliksiz uzmanlık eğitiminden gına geldi.
Günde yüz elli hasta bakmaktan gına geldi.
Beş dakikada bir hasta bakmaktan gına geldi!..
Mobbingten, hakaret yemekten gına geldi.

aile_hekimleri

Aile hekimleri cuma günü iş bırakıyor!

8 Aralık 2014 / Sol Defter- Haber

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), 12-13 Aralık tarihlerinde eylem yapacak. 12 Aralık Cuma günü Türkiye genelinde iş bırakacak olan Aile hekimleri, 13 Aralık’ta da Ankara’da Sağlık Bakanlığı’na yürüyecekler.

Çekmeceleri bebek cesetleriyle dolu

12 Şubat 2014 / Osman Öztürk

Habertürk’ün 24. sayfasında “Bu mu sağlıkta çağ atladığı iddiasında olan Türkiye?” başlıklı çıkmış haber. Başbakan bizzat kendi aramış Alo Fatih’i. Böyle başlık atılırken sağlıkta bütün bu yaptıklarını görmemezlikten gelmek üzüyormuş kendilerini. Yani olur muymuş böyle şey?..

sagliktadonusum

Sağlık olsun Sömürü olmasın

14 Ekim 2013 / Sol Defter

Sağlığa Türkiye toplumu ne harcıyor ?   Harcama, kalitenin göstergesi mi? Harcadıkça daha mı sağlıklı bir toplum oluyoruz, yoksa tersi mi ? Bu sorular günümüzde daha çok soruluyor. Soruluyor ama , sağlığa ne kadar harcadıysan o kadar sağlığa önem veriyorsun, anlayışı hakim. O nedenle de sağlık endüstrisinin telkinleriyle önce sağlık harcamaları  araştırmaları yaptırılıyor. Türkiye’ de verilen şablona göre bunu,…

Read more →

gezi sağlıkçılar

Sokak sağlıkçıları

9 Ekim 2013 / Osman Öztürk

  Türk Tabipleri Birliği’nin “ağır” teorik-politik dergisi Toplum ve Hekim… Son sayısında bir sürpriz yaptı. “Bir Olağandışı Durum Olarak ’Gezi Direnişi’ ve Sağlık” dosyasıyla… Günceli yakaladı!.. Murat Civaner’den “Olağandışı Durumlarda Hizmet Sunma Yükümlülüğü”… Cem Kaptanoğlu ve Altan Eşsizoğlu’ndan “Psikososyal Açıdan Gezi Direnişi ve Toplum Sağlığına Etkileri”… Peri Arbak’tan “Göz Yaşartan Gazların Solunum Sağlığı Üstüne Etkileri”……

Read more →

Sevgililer Günü’nde AYM’nin önünde

13 Şubat 2013 / Osman Öztürk

663 sayılı KHK’nın iptali için açtığı dava nihayet Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) görüşülecek. Başhekimlerin yerine Mahmutpaşa’dan mastırlı, Tahtakale’den doktoralı CEO’ları getirmek…Avustralya’dan angus, Ukrayna’dan samandan sonra Tacikistan’dan hekim, Yakutistan’dan hemşire ithal etmek… Kamu özel şeysiyle beş yıldızlı şehir hastaneleri inşa edicem diyerekten beş yıldızlı soygun düzeni kurmak…

Selçuk Candansayar: “Sağlık alanı kapitalistleştikçe sağlık emekçilerinin mücadelesi de ortaklaşacak”

9 Ocak 2013 / Sarphan Uzunoğlu

Sağlık çalışanları kendi içinde tekil bir sınıf karakteri göstermiyor. Sağlık alanı hiyerarşik yapısını eğitim ve gelir alanlarında da gösteriyor ve bu durum benzer çıkarları olan bir sağlık emekçisi profili oluşmasının önünde büyük bir engel. Tabi bu üretim ilişkisi biçiminde böyle. Bu yüzden sağlık alanındaki emek mücadelesinin bir çatı altına toplanmasına daha zaman var.

Si yu leytır!

9 Ocak 2013 / Osman Öztürk

Cumartesi Ankara’da, Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi’ndeydik… İngilizcede bir de “Si yu leytır!” diye bi şey var, di mi?.. “Seninle sonra görüşürüz” demek oluyor. Seninle sonra görüşürüz, hesaplaşırız!.. Cumartesi’nin özeti… Sağlıkçı Siyu’larla AKP’li Siyo’ların görüşmesi, hesaplaşması bu kış çok sert geçecek!

Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi toplanıyoor

2 Ocak 2013 / Osman Öztürk

İttihat ve Terakki Partisi’nin Meclis-i Mebusan’ı bypass edip memleketi Kanun-i Muvakkatlarla yönetmesi gibi… Adalet ve Terakki Partisi de (İttihat ve Kalkınma Partisi de diyebilirsiniz) 2011’in sonunda bir seri Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarmış… 663 sayılı KHK’yla da Sağlık Bakanlığı’nı baştan ayağa yeniden dizayn etmişti.

Beş yıldızlı soyguna fren

8 Ağustos 2012 / Osman Öztürk

Şimdiye kadar böyle kırk beş proje hazırlanmış, dokuzunun ihalesi tamamlanmıştı. Maliyetleri sır gibi saklıyordu Bakanlık. Öğrenilebilen; sadece beş ihalede kira bedelleri yirmi iki buçuk milyar tutuyordu. Şimdiden hazır diğer kırk ihaleyi, sonrasında açılacak onlarca, yüzlercesini düşünürseniz… Ortada yüzlerce milyarlık, milyar milyar deyip duruyorum bizim bildiğimiz katrilyon aslında, büyük bir rant vardı.

Şampiyon Sağlıkspor

16 Mayıs 2012 / Osman Öztürk

“Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 2011 Raporu”na göre… Yıllardır yolsuzlukta ilk sıraya yerleşen sağlık sektörü bu sene de yerini kimseye kaptırmamış… Mali polisin 2009 yılında düzenlediği 154 planlı yolsuzluk operasyonundan 61’i… 2010 yılındaki 155 operasyondan 54’ü sağlık hizmetlerini hedef almış. Geçen sene düzenlenen operasyon sayısı 207’ye yükselirken…

Katil; uşak değil, sekülerleşmeymiş!

25 Nisan 2012 / Osman Öztürk

Bir meslektaşlarının ölümünden bile sekülarizm/laiklik düşmanlığı çıkaran bu Türk-İslam Sentezciler… Demokratik Katılım Grubu’nu neyle eleştiriyorlar dersiniz?.. İnanmayacaksınız ama… “İdeolojik” olmakla!.. Artık kimden öğrenmişlerse?..

Motora Giren Kuş

22 Şubat 2012 / Sol Defter- Haber

Özetle sağlıkçılardan öğreneceğimiz çok şey, benim de onlara kocaman bir teşekkür borcum var…

Sağlık Ortamının Bugünkü Durumu – Hüseyin Demirdizen

13 Şubat 2012 / Sol Defter

Tek merkezden ve aynı amaçla sağlığımıza hayatımıza, topluma ve doğaya yönelik bu talan, tahrip ve sömürü politikasına tepkilerimizi, isteklerimizi, mücadelelerimizi ortaklaştırmak ve mücadelelerimizi birleştirmek ile mümkündür. Bugün, yıllardır alanlarda ifade ettiğimiz tek başına kurtuluşun mümkün olmadığına dair şiarımız hem anlaşılır hem de yeterince çaba gösterirsek gerçekleşebilir bir durumdadır.

Tek Yol Sağlık!

20 Ocak 2012 / Osman Öztürk

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Kenneth Rogoff 2005’te Foreign Affairs’teki makalesinde yazmıştı… “Sosyalizmle kapitalizm arasındaki gelecek büyük çatışma insan sağlığı üzerinden yaşanacak” diye. IMF’nin bu eski baş ekonomistinin makale başlığı da ilginçti… “Marksizm için bir reçete!” Bugünlerde ekonomik kriz nedeniyle birkaç ülkenin batacağı açıklayan Rogoff’un son kehaneti tutar mı bilinmez ama… İlk kehaneti gerçek oluyor gibi. Sağlık “Reformu”na karşı Rumen Baharı…

Buenos Aires: Bu hastane emekçilere aittir!

27 Aralık 2011 / Sol Defter- Haber

Adidas, Benetton, Gucci gibi dünyanın birçok ünlü fabrikalarının yönetimine emekçiler tarafından el konulması bir noktadan sonra anlaşılabiliyor olsa da, devlet tarafından desteklenen uluslararası bir hastanenin, emekçilerin yönetimine geçmesi pek alışıldık bir durum değil…

Kıdem Tazminatı, Sağlık Hakkı, 21 Aralık Grevi – HSGGP Bildirisi

13 Aralık 2011 / Sol Defter

21 Aralık’ta acil olmadıkça hastaneye, okula, vergi dairesine, belediyeye gitmeyelim! İşimizi bir gün erteleyelim! Emeğimize, sağlığımıza sahip çıkalım! Sağlığımızı ve emeğimizi gasp edenler, hastalıklarımız üzerinden ticarette sınır tanımıyor! Haydi Birleşik Mücadeleye!

27 Haziran’da Adana’da…

25 Haziran 2011 / Osman Öztürk

Osman’la Ömer de BDP’nin Adana’da kurduğu Demokratik Çözüm Çadırı’nı ziyaret edip konuşmuşlar… 13 Nisan’da. 25 Nisan’da ellerine plastik kelepçeler takılıp gözaltına alındılar. Şimdi de haklarında dava açıldı. Terör örgütü propagandası yapmaktan. Yedişer buçuk yıl hapisleri isteniyor. İlk duruşma 27 Haziran’da… Adana Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi’nde.