okmeydani-ssk

Tel tel dökülüyor

16 Nisan 2017 / Osman Öztürk

Öve öve bitiremiyorlar… Oysa tel tel dökülüyor!.. Üstelik bu daha işin sadece muayene randevusu boyutu. Hele acil servisler, yoğun bakımlar, tıbbi hatalar, özel hastanelerdeki bıçak paraları rezaletlerine filan el atan gazeteciler olsa… Bir dokun bin ah işit kâse-i fağfurdan!..

hsggp.

Bidon kafalı sigortalılar

26 Şubat 2017 / Osman Öztürk

AKP Hükümeti bu ayın başında Meclis’e bir Kanun Tasarısı gönderdi.

Tasarıyla daha önceki üç basamaklı GSS prim sistemi kaldırılıyor. Aylık geliri 592 TL’den fazla ve de GSS primini kendi ödemek zorunda olan bütün vatandaşların prim miktarı 53 TL’ye indiriliyor. Gerçi bu miktarı dört katına, yani 212 TL’ye çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak ama en azından referandum öncesinde çıkarması beklenmiyor. Kısacası, bütün o hesaplar, bütün o iddialar, bütün o afili lâflar fos çıktı

meliha-kulalı

Hemşiresini öldüren sağlık reformu

15 Haziran 2015 / Osman Öztürk

İzmir’de, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Polikliniği hemşiresi Meliha Kulalı hayatını kaybetti geçen hafta.
Kalpten değil, kanserden değil, trafik kazasından değil…
Pnömoniden; zatürreeden, yani!
Kendi hastanesinin göğüs hastalıkları kliniğinde yer bulunamadığı için acil serviste tutulmuş üç gün boyunca.

Sağlık Reformu Zokası

4 Mayıs 2011 / Osman Öztürk

Şaka filan değil…Gaziantep polisi vatandaşı aile hekimliği kandırmacasına karşı bilinçlendirmek için… Üniformanın yerine önlük, copun yerine de tansiyon aleti kuşanıp kapıları çalmış. Vatandaşların tansiyonlarını ölçüp birer de hap vermişler. Kapıyı açanların yüzde seksen altısı verilen ilacı düşünmeden yutmuşlar!

Çakma reforma, çıkma platin

30 Eylül 2010 / Osman Öztürk

Ortopedi profesörümüz eline numuneyi alıp sanayiye gidiyor… “Bunun aynısından yapabilir misin, usta?” diye soruyormuş.parça başına da on ila yirmi lira vereceğini söylüyormuş.“Bu para maliyetini bile kurtarmaz.” diye itiraz eden tornacı… Giriştiği “hayır işi”nden kazanacağı sevabı hesapladıktan sonra, muhtemelen…“Yetmez ama Evet” diye kabulleniyormuş teklifi.