cengiz-kolin

“Şirket Devlet” ve “Saray Devleti” – Korkut Boratav

1 Ocak 2021 / Sol Defter- Haber

Türkiye’de işgücü istihdam edenler (işverenler) “kendiliğinden bir sınıf”olarak elbette vardır. Ama sınıf (“burjuvazi”) bilincinden, kimliğinden yoksun bir kalabalıktır; yığındır, o kadar…