SGK

GSS borcunu ödeyemeyen 5 milyon kişi sağlık hizmetinden mahrum kaldı

2 Ocak 2020 / Sol Defter- Haber

Genel Sağlık Sigortası ve Bağ-Kur pirim borcunu ödeyemeyen 5 milyon kişi yeni yılda sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak.

kidem-tazminati

Sosyal güvenlikte “karartma”

18 Ağustos 2019 / Mustafa Sönmez

Sosyal Güvenlik Kurumu ekonomik krizin etkilerini gizlemek için yedi aydır yeni veri yayımlamıyor

SGK

SGK neyi saklıyor?

20 Mayıs 2019 / Aziz Çelik

Gerçekler er veya geç gün yüzüne çıkar. Olan SGK’nin saygınlığına ve güvenilirliğine olur. O nedenle SGK bu tuhaf veri geciktirme ve saklama uygulamasından vazgeçmeli ve aylık sigortalı verilerini derhal açıklamalıdır

SGK

Ücretten vergi SGK primi kaçırmak nasıl meşrulaştı? – Murat Özveri

26 Aralık 2018 / Sol Defter- Haber

Devlet eksik bildirilen her ücret üzerinden alması gerekeni alamayarak, alması gerekeni işverenlerde bırakarak işverenlere kaynak aktarmaktadır. Devletin vergi ve sosyal güvenlik politikaları işverenlere kaynak aktarmanın aracı olarak kullanılmaktadır. Devlet vergi ve sosyal güvenlik politikalarını, yoksulluğu ortadan kaldırmak için değil, yoksullardan işverenlere kaynak transfer etmek için kullanmayı tercih etmiştir

rasit-tukel

TTB Başkanı Raşit Tükel: 4.5 milyon kişi primlerini ödemediği için sigorta kapsam dışında

11 Mart 2018 / Sol Defter- Haber

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Merkez konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Genel Sağlık sigortası’nın (GSS) çöktüğünü söyleyerek, aklaşık 4.5 milyon kişinin primlerini ödemediğini, bu yüzden sigorta kapsam dışında olduğunu belirtti. 

issizlik-fonu

İstihdam verilerine karartma geldi

3 Aralık 2017 / Sol Defter- Haber

Ekonomide kötüye giden verileri kamuoyuna yansıtmamak için sık sık istatistiklerle oynayan hükümet şimdi de Türkiye’deki çalışan sayılarının yayımlandığı resmi istatistik verilerine karartma uyguladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) her ay düzenli olarak ‘Aylık İstatistik Bülten’ yayımlayıp ülke genelindeki sigortalı sayılarını alt detaylarıyla birlikte kamuoyuna açıklıyor.

SGK

12 milyon kişi sosyal güvenlik kapsamında aylık alıyor

3 Eylül 2017 / Sol Defter- Haber

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sosyal güvenlik kapsamında 11 milyon 956 bin 412 kişinin aylık aldığını bildirdi.

soma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sorular- Dr. Murat Özveri

11 Nisan 2016 / Sol Defter- Haber

Bakanlık çalışma yaşamını denetleme görevini yerine getirirken, gece çalışması nedeniyle hastalanan işçileri tespit etmiş midir? Kaç işçi melatonin hormonunun eksikliği nedeniyle hastalanmıştır?

SGK

SGK’yı teröristler yönetiyormuş meğer

14 Mart 2016 / Osman Öztürk

Ülkenin genel bütçeden sonra en büyük bütçeli örgütü SGK’da iki dönem Başkanlık… Sonra da Çalışma Bakanlığı’nda Müsteşarlık yapan adam meğerse bir terör örgütüne yardım ve yataklık yaparmış. Hem de, Star gazetesi yazarı Cem Küçük’ün ifadesiyle, Cumhuriyet tarihinin en tehlikeli terör örgütüne!.. AKP Hükümeti, yıllık bütçesi iki yüz katrilyonun üzerinde olan SGK’yı bir terör örgütü yandaşına emanet etmiş meğer. Üstelik bir defa da değil, iki defa!..

Meslek-Hastalığı-Tanınmalı

Bir imza da sizden lütfen…

20 Temmuz 2015 / Osman Öztürk

Meslek hastalıklarına bağlı ölümlerin iş cinayetlerine bağlı ölümlerin altı katından fazla olduğu epidemiyolojik bir gerçek… Yılda en az on bin işçi de meslek hastalığına bağlı ölüyor demektir!.. Resmi rakam nedir, derseniz… İki elin parmakları kadar bile değil!..

Daviutpaşa iş cinayeti

İşçi ölümleri bilinenin iki katı

19 Mart 2015 / Aziz Çelik

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm istatistikleri SGK tarafından açıklanıyor. SGK’nin iş kazası verileri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasının 4-1/a maddesi kapsamı(hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar) ile sınırlı. Çıraklar ve kendi hesabına çalışanlar bu verilerde yer almıyor. Öte yandan SGK kendisine bildirimi yapılan ve kayıt altına alınmış iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu ölümleri yıl bazında açıklıyor.

Hepsini aldık

12 Aralık 2012 / Osman Öztürk

Yetmiş dört milyon insana emeklilik ve sağlık hizmeti veren bir Kurum’un üç yılda bir yapılan Genel Kurulu’nun basında ve kamuoyunda genişçe yer bulmasını filan bekliyor insan ama nerde?… O kadar renksiz, şekilsiz, hareketsiz bir Genel Kurul’du ki Çalışma Bakanı Faruk Çelik bile ciddiye almadı. Konuşmasını yaptıktan sonra “Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmam lâzım.” deyip çıktı gitti.

STV’ye SGK denetimi ve soru işaretleri

8 Eylül 2012 / Aziz Çelik

‘Sosyal güvenlik denetimi itinayla engellenir’ başlıklı yazımda ele aldığım olaylar ve iddialar konusunda ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fikri takibi önemsemem ve konuya ilişkin gelişmelerin tüm yönleriyle açıklığa kavuşması amacıyla konuyu ele almaya devam edeceğim.

Sosyal güvenlik denetimi itinayla engellenir

7 Eylül 2012 / Aziz Çelik

Sigortasız işçi çalıştırıldığı ihbarı üzerine Samanyolu TV’ye (STV) denetime giden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetmenlerinin binaya girişinin engellendiği ve denetim yaptırılmadığı haberi kimi internet haber sitelerinde ve sosyal medyada yer aldı.

Alçak SGK!

11 Temmuz 2012 / Osman Öztürk

Müzmin bekâr bir arkadaşım var… Ne zaman bir tartışmadan haklı çıksa, “Bekâr kalmaktan bıkmadım da haklı çıkmaktan bıktım” der. Bu Genel Sağlık Sigortası, GSS meselesi de öyle.

Sendikalı işçi sayısı 1 milyonun altında!

4 Mayıs 2012 / Sol Defter- Haber

SGK’nın Nisan 2011 verileri dikkate alındığında Türkiye’de toplam 10 milyon 314 bin 95 kayıtlı işçi çalışıyor. Bu işçilerin 922 bin 188’i ise bir işçi sendikasına üye bulunuyor. Bu veriler çerçevesinde Türkiye’deki sendikalaşma oranı yüzde 8.94’e karşılık geliyor.Kuşkusuz bu yüzdelik oranı sigortalı işçilere göredir. Sigortasız çalışan ve işsiz olan işçilerle birlikte (yani toplam işçi sınıfı hesaba katılarak), bir onan hesaplamak istersek, gerçek anlamda sendikalı oranı yüzde 2-3 arasında kalacaktır.

“Reform”un mutluluk çubuğu

30 Ocak 2012 / Osman Öztürk

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde gene bir dizi değişiklik yapıldı, geçen hafta. Şimdi, ister devlet ister özel hastane olsun… İki kişilik hasta odası da “lüks” oldu. Ona da standart yatak tarifesinin bir buçuk katı ücret ödenecek artık.

Dikkat, Tehlikeli Madde!

12 Ocak 2012 / Osman Öztürk

Sosyal Güvenlik Kurumu estetik amaçlı tedavilerle, Sağlık Bakanlığı’nın izin veya ruhsat vermediği sağlık hizmetler dışındaki sağlık hizmetlerinin finansmanını sağlayacaktı…6262 sayılı Kanun’un 7’inci maddesi ile “Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri”ne bir bent daha ekleniyor. Her türlü sağlık hizmeti ödeme kapsamından çıkarılabilecek.

Depremden Korkma SGK’dan Kork

4 Kasım 2011 / Osman Öztürk

SGK’nın web sitesinde yayınlanan Genel Müdür Vekili Prof. Dr. R. Murat Karaşen imzalı, 26 Ekim 2011 tarihli yazı yayınlandı. Vatandaş can derdine düşmüş, SGK üç liralık alacağının peşinde!.. demeyi hak ediyor. Çünkü SGK’nın olağandışı koşullarda verilmeye çalışılan sağlık hizmetleri için katılım payı istiyor… Olayı kamuoyuna Ankara Tabip Odası duyurdu.

Türk Tabipleri Birliği de… Genel Müdür Vekili de Anadolu Ajansı’na açıklama yaptı. Meğerse yanlış anlaşılmışlarmış. Afetzedelere karşı duyarsızlıkları, depremzedelerden katılım payı alınması söz konusu değilmiş.

SGK Başkanı Yine Değişmiş

21 Ağustos 2011 / Osman Öztürk

Hem sosyal sigortalar hem de genel sağlık sigortasının yürütülmesinden sorumlu… Genel bütçeden sonraki en büyük bütçeyi yöneten (yeni parayla yüz milyar, eski parayla yüz katrilyonun üzerinde) SGK’nın Başkanı… Altı yılda altıncı defa değişmiş oldu.