Siyasetin İletişimsizliği, İletişimsizliğin Siyaseti – 1

8 Eylül 2012 / Sarphan Uzunoğlu

Garip bir biçimde AKP bugün tartışmasını “içeriye çekerek” sağı merkezinden daha sağına içinde toplarken coğrafyamızdaki sol, özgürlükçü ve devrimci siyasetler olarak tartışmayı dışarda yürütmeyi tercih ediyoruz.

Vesayetten Siyasete Emeğin Öyküsü

10 Ocak 2011 / Zafer Aydın

Aziz Çelik, “Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık” kitabında belgelere ve tanıklıklara dayanarak, dönemin önemli aktörlerinin biyografileri eşliğinde 1946–1967 yılları arasında sendikacılığa damgasını vuran vesayetçiliğin ve dönüştürücü gücünü siyasette bulan vesayetten kopuşunun serüvenini anlatıyor.

“Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık” – Aziz Çelik

21 Kasım 2010 / Sol Defter- Haber

Aziz Çelik’in 1946’dan 1967’ye Türkiye’de sendikacılığın doğuşunu ve gelişimini arşiv belgelerine dayalı olarak kapsamlı bir biçimde anlatan yeni kitabı “Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık (1946-1967)” İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.