BHH VE HDP LOGO

Bu meydan kanlı meydan! – İrfan Aktan

15 Ekim 2015 / Sol Defter- Haber

Nüansları bir kenara bırakıp genelleyecek olursak demokratik bir Türkiye arzulayanlar, otoriter-hegemonik bir Türkiye arzulayanların büyük saldırısı altında varlık mücadelesi veriyor. Miadını doldurduğu halde ölümsüzlük iksirini savaştan, kaostan, sivillerin kanından devşirebileceğini zannedenleri durdurmanın yegâne yolu, 10 Ekim’de katledilenlerin anısına, barış talebine sıkı sıkıya sarılmaktan geçiyor. Aksi halde ucubeliğin tahakkümü olağanlaşacak, bu kapanda teker teker “hukukun gereği olarak engellenemeyen bombaların” hedefi haline gelinecek.

kobane istanbul eylemi

türkiye genel seçime giderken: soğuk gerçek – y. doğan çetinkaya

29 Aralık 2014 / Sol Defter- Haber

Tercih sahibi tek aktör bu durumda HDP. O da Türkiye’nin şu anki meclis bileşimiyle devam etmesi yönünde bir irade değil, parti olarak girme iradesini gösteriyor. Bu durumda da HDP’nin barajı geçmesi için elden ne geliyor ise onun yapılması gerek. Bu anlamda ister gelen teklifler doğrultusunda ÖDP’ye, ister BHH’ye HDP’nin desteklenmesi için baskı yapmak gerekiyor. Aksi takdirde onların anti-Akp’ciliğin samimiyeti de sorgulanabilir. Zira HDP’nin baraj altında kalması Tayyip Erdoğan’a muazzam bir güç bahşedecek ve seçimin olmadığı bir beş yıl her türlü arzusunu gerçekleştireceği bir döneme yol verilecek.

U.S. Military Delivers Humanitarian Aid To Iraqi Civilians

Kobanê’de Kürtler, sosyalistler ve emperyalistler – İrfan Aktan

22 Ekim 2014 / Sol Defter- Haber

Irak işgali sürecinde Türkiye’deki sol cenahta beliren anti-emperyalist, işgal ve savaş karşıtı hareketlerin içine düştüğü bazı çıkmazlar, ABD’nin Kobanê desteği dolayısıyla yeniden belirmiş durumda. Kürt hareketinin temel stratejisini Kürt hareketiyle omuz omuza duran bazı Türk solcularının da yeteri kadar idrak edemediğini görüyoruz.

1-Temmuz-2014-Asgari-ucret-

sosyalistler ve makbul sendikacılık – m. görkem doğan

31 Temmuz 2014 / Sol Defter- Haber

Sendikal siyasette çizgiler bile net değil artık. Oysa doksanlarda sosyalist eğilimlerin sendikal hatları bilinirdi. Bunlar sadece birini ötekinden ayırt etmek için ortaya atılan boş laflar mıydı, yoksa sosyalizm tarihinden süzülerek gelen ve günümüzde ülkemizdeki çalışma ilişkileri düzeninin temel sorunlarına çözüm olacağını düşündüğümüz ilkeler miydi? Bu sorunun yanıtını artık umursuyor muyuz?

Demirtaş

İlk turda “boykot” taktiğinin siyasi abesliği…

15 Temmuz 2014 / Seyfi Adalı

İKP gibi Troçkist bir çevrenin en temel Marksist ilkelere rağmen, burjuva diktatörlüğü altında demokratik bir seçim olabilecekmiş gibi, seçimlerin demokratik olmayışını ileri sürerek boykot çağrısı yapması kabul edilemez. İKP, bu sebeple hiçbir seçime katılmaması gerekirdi; oysa ki, geçmişte seçimlere katıldığını ve aday çıkarttığını biliyoruz!

HDP logo

HDK – HDP Kongreleri ve Farklı Soyutlama Düzeyleri – Demir Küçükaydın

25 Haziran 2014 / Sol Defter- Haber

Bir devrimci veya sosyalist bunu açıkça koyar; “evet bu yapı demokratik değildir ama bu anti demokratik yapı bugün Türkiye’de en demokratik hareketin kendini ifadesinin bir aracıdır. Bu koşullarda başka türlü olması da zordur. Bu nedenle bu anti demokratik özelliğini savunuyorum” diyebilirsiniz. Bu tavır açıktır, ayıktırıcıdır ve kimseyi yanıltmaz. Ayrıca ideolojik bir teslimiyet anlamına da gelmez.

Seçimler için bir güzergah denemesi – Atıf Güney

15 Şubat 2014 / Sol Defter

Tartışma temel eksenini “sosyalistler” bağlamında kursa da, bu ekseni güncel toplumsal yaşamdan hoşnut olmayan, Gezi deneyiminden geçmiş bütün toplumsal kesimlere doğru genişletmek mümkün, hatta gereklidir

meydanda

“Kahramanım Benim!”

1 Kasım 2013 / Özcan Özen

“Kahramanım Benim!” Sayın Vekilim’den Başkanımız’a “Seçmece Bunlar!” Süpermen aynı zamanda gazeteci olmasaydı, sıradan insanlar bir felaket ya da kötülük karşısında  kafalarını gökyüzüne kaldırıp kurtarıcı kahramanlarının bulutların arasından uçarak gelmesini beklemezlerdi. Çünkü kahramanlar insanların ve gündelik hayatın içindedirler ve bu yüzden kurtarıcı rolünü oynayabilecekleri olaylardan haberdar olurlar. Aksi halde birlik olup kendi başlarına kurtulabilecek kitleleri ikame edemezlerdi. Clark…

Read more →

Sosyalistler BDP Meclis Grubu’nda Ne Arıyor? – Ertuğrul Kürkçü

12 Temmuz 2011 / Sol Defter

Kürdistan devrimcileri “yurtseverliğin” kucaklayamayacağı yükselen değişim dalgalarının üzerinde yol alabilmenin Kürtlüğün ötesine seslenmekten, saflarını genişletip siyasetlerini bir “blok”a yükseltmekten geçtiğini görerek, kendilerine yürünmesi çok zor ama başka bir seçeneği olmayan yol seçtiler. Türkiye’nin yakın gelecekteki bütün değişim dinamiklerini uyarmakta olduklarının idrakine varıp buna denk düşen bir inisiyatif üstlendiler. Şimdi soru, Türkiye sosyalist hareketinin buna eşlik edip edemeyeceğinde, karşımızda açılmaya başlayan değişim imkanlarına denk düşen bir paradigma değişikliğine sıçramayı başarıp başaramayacağımızda.

E.Kürkçü: ‘Sosyalistler Kürt hareketinin rakibi değil; ittifakı olmalı’

9 Eylül 2010 / Sol Defter- Haber

Sosyalistlerin eşitlikçi, özgürlükçü ve yurttaşlık esasına dayalı bir anayasa girişimi başlatması ve Kürt özgürlük hareketiyle de ittifaka girerek, Kürt halkının taleplerini dile getirmesi gerektiğine işaret eden Kürkçü, bu kapsamda da emekten yana bir blok oluşturularak seçimlere hazırlanılmasını önerdi.

Birleşik Mücadele, Ortak Örgütlenme

3 Ağustos 2009 / Yunus Öztürk

Sendika bürokrasisinin mücadeleden kaçan ve işçi sınıfını aldatan siyaseti karşısında, işçi ve emekçilerin çıkarlarını savunacak mücadeleleri örgütlemek, ortak örgütsel biçimler bulmak gerekli.