finansal-kiralama

Zamane patronluğu: Mülkiyetsiz işverenlik – Murat Özveri

10 Ocak 2015 / Sol Defter- Haber

İşçi “İşverenim şu şirket” dediğinde “Hayır, o bir marka adı, senin işverenin falanca tüzel kişisi” dediler. İşçi şaşırdı, işçinin avukatı şaşırdı. Hukuk şaşırdı. Bu nedir diye sorduklarında ise dediler ki, bu sistem “mülkiyetsiz işverenlik”tir. Mülkiyetsiz işverenlik, sorumluluktan arınmış, sadece kâra el koyan, kâra el koymanın yanında işveren olarak hukuki alanda kendini görünmez kılan, ticaretin bedelinden sıyrılan bir sistemdir.

Murat Ozveri

Murat Özveri: Yeni Türkiye, işçiyi ekmeğin derdine düşürüp canından vazgeçiriyor!

6 Aralık 2014 / Yunus Öztürk

Kendisini 1994 SEKA direnişinden tanıdığımız, DİSK Birleşik Metal-İş Sendikasının yayınladığı Çalışma ve Toplum dergisinin editörü olan Avukat Dr. Murat Özveri ile son 35 yıla damgasını vuran çalışma yaşamındaki gelişmeleri, kolektif ve bireysel iş hukukunu, sendikaları ve taşeron sistemini konuştuk.

Çalışma Bakanı: Taşeronu kaldırmak istemiyoruz

6 Kasım 2012 / Sol Defter- Haber

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik‘in çağrısıyla işçi, işveren ve Meclis’te grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Alt işverenliğin tartışıldığı toplantıda, taşeron işçilerinin çay servisi yapması, kamudaki taşeron çalıştırmayı gözler önüne serdi.

Koşuyolu işçileri dün iş bıraktı

3 Ekim 2012 / Sol Defter- Haber

Koşuyolu Hastanesi’nde örgütlü Dev Sağlık İş işyeri temsilcisi Ziya İncedere’nin, “Bayrampaşa Hastanesi’nde görevlendirme” bahanesi ile çalışması engellenince işçiler iş bıraktı. Hastanenin 7 yıllık işçisi İncedere daha önce de Tekel işçilerine destek eylemine katıldığı için işten çıkarılmış ancak 35 günlük direnişinin ardından yeniden işe alınmıştı

Demiryolları ölüm yolu olmasın!

31 Mayıs 2012 / Sol Defter- Haber

Demiryolları ve geniş anlamda ulaşım sektöründe de sağlıksız ve güvenliksiz çalışma koşulları hakim durumda. Son olarak 9 Mayıs’ta Eskişehir’de 49 yaşındaki taşeron hızlı tren hat bakım işçisi İbrahim Tozluk hayatını kaybetti…

Çapa Taşeron İşçileri Günlüğü 91: Sağlık işi ekip işiyse, taşeron işçisini de görün!

21 Mayıs 2012 / Sol Defter- Haber

Memur arkadaşlar kendi açılarından haklılar. Gelirlerinde kayıpları önlemek istiyorlar ve döner sermaye gelirlerine önem veriyorlar. Ücretlerle karşılaştırıldığında az para da değil. Ancak yapılan iş ekip işi ise, bu döner sermayeden sadece memur statüsünde çalışanların faydalanması doğru mu?

Çapa Taşeron İşçileri Günlüğü 65: Sağlıkta Dönüşüm Ölüm Getirdi!

25 Nisan 2012 / Sol Defter- Haber

Çalışma Bakanının muvazaa raporlarının gereğini yapmak yerine, müfettiş raporlarını ve iş mahkemesi kararlarını boşa çıkartacak yasal düzenlemelere gitti.İş Yasasının ikinci maddesinde yapılacak değişiklikle asıl işveren- alt işveren ayrımını kaldırarak, işleri taşerona veren ana şirketin sorumluluğunu ortadan kaldırıyor, sadece işveren (taşeron) olarak karar altına alıyor.

Taşeron İşçi Kurultayı Nasıl Olmalı?

17 Nisan 2012 / B.Umutcan

Kurultay ağırlıklı olarak taşeronlaşmanın AKP hükümetiyle birlikte yaygınlaştığı neredeyse tüm çalışma alanların taşeronlaştığına, bu uygulamaların işçi ve emekçilere yönelik güvencesizliği dayattığı gibi örgütlenmenin önündeki önemli engellerden bir olduğuna vurgular yapıldı. Kurultaya katılım açısında coşkulu geçti diyebiliriz.

İşçiler onar onar ölüyor…

3 Nisan 2012 / Sol Defter- Haber

Taşeron sistemine dayalı üretim yapısı, uzun ve yorucu çalışma saatleri, geçici ve esnek istihdamın iş cinayetlerinde belirleyici olduğunu bıkmadan anlatacağız…

Çapa Taşeron İşçilerine Destek Ver: Rektörlük Eliyle AKP Müdahalesine Geçit Verme!

27 Mart 2012 / Seyfi Adalı

Taşeron işçileri, hükümetin dernekler eliyle siyasi müdahalesini; derneklerin Hak-İş ve Memur Sen eksenine çekilmesini önlemek ve müdahaleyi ters yüz etmek zorundadır. İşçilerin bu süreci yakından izleyip kendilerini bekleyen siyasi tehlikeleri, tuzakları önceden görmeye çalışıp, bütün işçilerin çıkarlarını gözeten önlemler almaları gerekli.

Taşeron sistemi ile kamu zarara uğratılıyor – Av. İbrahim Arzuk

9 Mart 2012 / Sol Defter- Haber

AKP iktidarı döneminde 2005 yılında yeni Belediye Kanunu çıkarıldı. Çıkarılan yeni kanunda belediyelerin daimi işçi sayıları ile ilgili olarak norm kadrolar belirlendi ve belediyelerin personel giderlerinin gelirlerinin % 30 unu aşamayacağına ilişkin olarak yeni esaslar getirildi.

DİSK Ankara’da İLO Binasını Terk Etmiyor…

8 Mart 2012 / Sol Defter- Haber

DİSK Başkanlar Kurulu İLO’nun temsilcilik binasında bulunuyor. Bir grup DİSK’li ise, İLO Ofisinin kapısında bekliyor. DİSK üyeleri binayı terk etmeme kararlılığında. İLO Temsilcisi de konuyla ilgili olarak Çalışma Bakanını telefonla arayıp görüşecek. DİSK yönetimi İLO’nun kapısına çadırlarını kurmaya hazırlanıyorlar.

Taşeronluk ve esnek çalışma düzeni, 21. yy kölelik düzenidir

5 Mart 2012 / Sol Defter- Haber

Gayri insanı çalışma koşulları içeren Taşeronluk Düzenine ve Ulusal İstihdam Stratejisine sessiz kalmak onaylamak anlamına gelecektir. Bu zor ve ağır koşullarda çalışan işçilerin dernekleşerek sorunlarını kamuoyuna taşımaları ve sorunlarına çözüm arayış çabalarını saygı ile karşılıyorum. Emek örgütlerinin bu alanlarda çalışan işçileri örgütleme çabaları cılız ve yetersiz kalmaktadır.

Taşeron Muavazaalı Çalışmadır – Sosyal-İş

24 Aralık 2011 / Sol Defter- Haber

Sosyal-İş’in başvurusu üzerine İş Teftiş Grup Başkanlığı tarafından görevlendirilen iş müfettişleri 2011 yılı Kasım ayında üniversitede “muvazaa incelemesi” yaptı. İş müfettişleri, yaptıkları inceleme üzerine bir rapor hazırladı.

BEDAŞ’ta 25 Günde Zafer

4 Kasım 2011 / Sol Defter- Haber

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nde (BEDAŞ) işten çıkarılan ve 25 gündür direnen Elektrik-Gaz-Su ve Baraj Çalışanları Sendikası (Enerji-Sen) üyesi 156 taşeron işçisi işe geri alındı. BEDAŞ’ın Taksim, Sarıyer, Beyazıt, Çağlayan, Bayrampaşa olmak üzere çeşitli bölgelerinde çalışan taşeron işçileri, iki ay önce “taşeron şirketin sözleşmesi bitti” denerek işten çıkarılmıştı.

BEDAŞ İşçileri: Umut Mücadelemizde

27 Ekim 2011 / N. Cemal

BEDAŞ Genel Müdürlüğü önünde bulunan direniş çadırının 17. gününde direnişçi işçiler Taksim Tramvay durağı önünde toplandılar. Taksim Meydanı’ndan BEDAŞ Genel Müdürlüğü önüne yürüyen direnişçi işçiler, “taleplerimiz yerine getirilene kadar kararlılıkla direneceğiz” dediler.

Rüzgar Çadırı Uçursa da Direniş Sürüyor

18 Ekim 2011 / Sol Defter- Haber

İşten çıkarılan 123 BEDAŞ taşeron işçisinden Öğretici, sendikalı olduktan sonra kullandığı ilk yıllık izin dönüşü işten çıkarıldığını söylüyor. Çalışma Bakanlığı, “taşeron kötü, işçiler muvazaalı” diyor; peki bu işçiler neden bir buçuk aydır işsiz.

Hiçbir Direniş Boşa Gitmez!

11 Ekim 2011 / N. Cemal

Önce sendikalara başvurduk. 4 pilot isim seçtik, arkadaşlar sendika üyeliğine başvurdular. Sendikalardan ret cevabı aldık. Taşeron işçisi olduğumuz için üye olamayacağımız söylendi. Dernekle mücadele etme kararı aldık. Amaç; güvencesiz taşeron işçilerinin haklarını korumak, işten çıkarıldıklarında maddi-manevi destek sunmak.

27 Yıl Yetmez İdam Verin…

23 Eylül 2011 / Sol Defter- Haber

Mahkeme tarafından serbest bırakılan işçiler hakkında hazırlanan iddianame Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameye göre Dev Sağlık-İş Merkezi Yöneticisi Mustafa Hotlar ve Çukurova Bölge Şube Başkanı Bülent Kara’nın da aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında her bir ihaleden 12’şer yıl olmak üzere iki ihaleden 24’er yıl, polislere görevlerini yaptırmamaktan dolayı da 3’er yıl olmak üzere 27 yıl hapis cezası istendi.

19. Yüzyıl Koşulları Dayatılıyor: Birleşmek Şart

7 Eylül 2011 / Sol Defter- Haber

Hükümet yetkilileri “İşsizlik azaldı, istihdam arttı” gibi açıklamaları yapadursun, işten atılmalarda artış gözlemlendi. Son 8 aylık süre zarfına İstanbul, Ankara, Düzce, İzmir, Adana, Kocaeli ve Samsun gibi illerde yüzlerce işçi işten atılırken, haklarını arayanlara ise polis müdahalesiyle cevap verildi.