Lütfedilince sendikalaşma, lütfedilince grev

6 Kasım 2012 / Zafer Aydın

Sandıktan gelenler, darbe ile gelenlerle aynı zihniyeti taşıdıklarını gözler önüne sererek, yasa yaparken 12 Eylül’ün çalışma yaşamında devamına da yol verdiler.

Türk-İş’in tuhaf veto talebi

2 Kasım 2012 / Aziz Çelik

Türk-İş yönetimi, veto için Cumhurbaşkanının kapısını çalmış ama ne çalma! Türk-İş 83 madde ve yüzlerce fıkradan oluşan yasanın sadece iki fıkrasının veto edilmesini istemiş. Şaka gibi fakat sadece iki fıkra için veto talep etmiş Türk-İş. Açıklamayı tekrar tekrar okudum, yanlış mı anladım diye.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

27 Ekim 2012 / Sol Defter- Haber

DİSK TBMM’de kabul edilen “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu” ve kanun tasarısında komisyonların kabul ettiği tasarı üzerindeki değişiklikleri tartışılmak üzere şubelerine iletti.

Bir Kuyruklu Yalanın Anatomisi – Kıvanç Eliaçık

25 Ekim 2012 / Sol Defter- Haber

Yasa, sendika faaliyetlerini önceden tanımlanmış işkollarıyla sınırlıyor, sendikalara sözleşme imzalamak için işkolundaki işçilerin yüzde 3’ünü ve işyerindeki işçilerin yüzde 50’sini üye yapma zorunluluğu getiriyor, sendikaların iç işleyişine müdahale ediyor, üye ilişkilerine ağır bir denetim getiriyor, toplu sözleşme sürecini zorlaştırıyor, grev hakkını kullanılamaz hale getiriyor.

Bu Sendikalar Kanunu işçilere dar gelir

22 Ekim 2012 / Sol Defter- Haber

Yeni Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanun Tasarısı’nın adeta sessiz sedasız biçimde Meclis’te görüşülüp yasalaşması tasarının toplumsal bakımdan benimsendiği gibi bir algı yarattı. Gerçekten de 14 milyona ulaşan ücretli çalışana, 100’den fazla işçi sendikasına, emekten yana pek çok sol siyasi gruba hatta emekçilerden oy alan CHP ve BDP’ye rağmen tasarının, kitlesel tepkiler olmadan yasalaştırılması süreci, sanki toplumsal bir mutabakat varmış gibi izlenim yaratıyor.

“Tabansız Ayakkabılar”!

22 Ekim 2012 / Sol Defter- Haber

Meclisten geçen Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Yasası, böyle nitelendirildi. “Eski anlayış” derken, öyle yüzyıllar öncesi de kastedilmiyor, 80 li yıllara uzandığınız zaman insan hakları, işçi hakları açısından bu ülkenin miladına varılıyor zaten! Son çıkarılan yasa ise o milattan bu yana bir arpa boyu yol alınmadığını ispat ediyor.

“Yeni Yasa Eski Anlayış!”

20 Ekim 2012 / Sol Defter- Haber

Meclisten geçerek yürürlüğe giren ve “Yeni” olarak kamuoyuna sunulan, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Yasasının, iktidarın çalışma yaşamına müdahale ve denetimini daha da artırmaktan başka getirdiği bir yenilik yoktur. Yasa yeni, anlayış eskidir!

Tanı bunları, onlar işine ve sendikalaşma hakkına göz koyanlardır…

20 Ekim 2012 / Aziz Çelik

Türkiye’de İş Yasasına tabi 1.4 milyon işyeri bulunuyor. Bunların yüzde 95’i 30’un altında işçi çalıştırıyor. Böylece işyerlerinin yüzde 95’inde sendikal örgütlenmenin hiçbir güvencesi kalmadı. 11 milyondan fazla işçinin 5.7 milyonu diğer bir ifadeyle yüzde 52’si 30’dan az işçi çalıştıran işyerlerinde çalışıyor. Bu işçilerin sendikalaşmasının güvencesi kalmadı.

Sınıfın mücadelesi yasayla düzenlenir mi? – Özgür Müftüoğlu

20 Ekim 2012 / Sol Defter- Haber

Geçmişte olduğu gibi bugün de işçi sınıfı, örgütlenmesini ve mücadelesini yasalara göre değil ihtiyaçlarına göre belirleyecektir. Önümüzdeki süreçte işçi sınıfı, ihtiyaçlarına cevap veremeyen; tarihin kazanımlarını reddederek önüne konulan mevzuata boyun eğen ve sınıfın yenilgisini baştan kabullenen sendikal yapıları tasfiye edecek ve ihtiyaçlarına cevap verecek bir örgütlenme ve mücadele tarzını yeniden inşa edecektir.

Sendikalar Yasasında Neler Var?

19 Ekim 2012 / Sol Defter- Haber

İşkolu sayısı 28’den 20’ye, işçi sendikasına üye olma yaşı 16’dan 15’e düşürülecek. Kanunun yürürlük tarihinden öne başlamış toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ve toplu iş uyuşmazlıkları eski kanuna göre sonuçlandırılacak.

İşçi Sınıfını Bu Yasaya Sığdıramayacaksınız – DİSK

19 Ekim 2012 / Sol Defter- Haber

Bir kez daha gördük ki, siyasi iktidarın ve işveren örgütlerinin “sosyal diyalogtan”, “üçlü görüşmeler”den ve “sosyal tarafların mutabakatı”ndan anladıkları şey sermayenin çıkarları için Anayasal eşitlik ilkelerinin ve işçi sınıfının kazanılmış bütün haklarının bir gecede ayaklar altına alınmasından başka bir şey değildir.

Sendikalar ve TİS yasa tasarısı meclisten geçti

19 Ekim 2012 / Sol Defter

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasa Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda dün gece yasalaştı. Baraj yüzde 1’e düşürüldü ve hali hazırda yetkili olan sendikalara bir TİS dönemi geçiş süreci tanındı. Sivil havacılıkta grev yasağı ise yeni düzenlemede yer almayarak grev hakkı yeniden tanınmış oldu.

Sarı Sendikacılığa Geçit Yok!

15 Ekim 2012 / Sol Defter- Haber

DİSK’e bağlı Nakliyat-İş sendikası, Mecliste görüşmeleri devam eden Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısını protesto etmek üzere, saat 10.30’da iş bıraktı ve sendika temsilciliğinin önünde basın açıklaması yaptı. DİSK tarafından yarın Türkiye genelinde Bölge Çalışma Müdürlükleri veya AKP il binaları önünde basın açıklamalarıyla protesto edilecek.

‘Türkiye Büyük İşveren Meclisi’ işçi atmayı kolaylaştırdı

15 Ekim 2012 / Aziz Çelik

TBMM, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON)’un dayatmaları doğrultusunda 30’un altında işçi çalıştıran iş yerlerinde işten çıkarmayı kolaylaştırdı ve sendikal güvenceyi ortadan kaldırdı. Böylece milli iradenin yerini işveren örgütlerinin iradesi almış oldu.

Ambar işçileri, sendika yasasına karşı yarın iş bırakıyor!

14 Ekim 2012 / Sol Defter- Haber

DİSK Nakliyat-İş üyesi Topkapı ambarlarında çalışan 1000 işçi toplu iş ilişkileri yasasını protesto etmek için yarın saat 10.30’da eylem yapıyor.

Toplu İş İlişkileri Kanun Taslağında Son Durum – Doğan Keskin

12 Ekim 2012 / Sol Defter- Haber

2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş İlişkileri Grev ve Lokavt Kanunu’nu birleştirerek yeniden düzenleyen “Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı” üzerinde, “Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu”nda yapılan bazı değişikliklerle son şeklini aldı.

Toplusözleşme Hakkına Sivil Darbe! – DİSK-AR

11 Ekim 2012 / Sol Defter- Haber

SGK Aralık 2011 İstatistikleri ile Çalışma Bakanlığı İstatistikleri Aralık 2011 verileri üzerinden hazırladığı rapora göre, TBMM gönderilen “toplu iş ilişkileri” yasa taslağında yer alan % 3 barajı ile 6 milyon 298 bin işçi, yani tüm kayıtlı işçilerin % 57’si için Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hayal haline gelirken, bu işçilerin bulunduğu 7 işkolunda işçiler yetkili sendika bulamayacak. Kayıtlı işçilerin % 26’sı ise tek sendika tercihine mahkum olacak.

Sendikal yasalarda 12 Eylül ruhu korunuyor

10 Ekim 2012 / Aziz Çelik

Hükümet tarafından kamuoyuna bir demokratikleşme adımı olarak sunulan tasarı, aksine sendikal haklar konusunda ciddi sınırlamalar içeriyor. Tasarı 12 Eylül askeri cuntası tarafından 1983 yılında kabul edilen 2821 ve 2822 sayılı sendikal yasaların temel felsefesini koruyor. Sistemin özünü değiştirmeyen kısmi değişiklikler ile yetiniyor. Hatta bazı konularda mevcut yasal düzenlemeden daha sınırlayıcı hükümler getiriyor.

İşçilerin meclis yürüyüşüne saldırı

10 Ekim 2012 / Sol Defter- Haber

Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı’na karşı eylemlerini sürdüren DİSK ve Sendikal Güç Birliği Platformu, meclise yürümek isteyince polis barikatıyla karşılaştı. İşçiler polis ablukası altında oturma eylemine başlayınca polis saldırısı yaşandı. Çok sayıda işçi yaralandı

Protokol imzalandı artık yetki Bakan’da!

10 Ekim 2012 / Sol Defter- Haber

Hak-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, 6 maddelik bir protokolün gerçekten de Başbakanla 20 Eylül’de yapılan görüşmede imzalandığını ve bu protokolün Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in yetkilendirilmesi anlamına geldiğini ifade etti.