Mustafa Suphi’nin Katlinin Düşündürdükleri – Ferhan Umruk

30 Ocak 2012 / Sol Defter

Mustafa Suphi, Türkiye Komünist Partisi kurucusu kimliğiyle bilinen ve bu kimliğiyle olduğu gibi, siyasi sistemin günümüze kadar süren tetikçisi belli ama faili meçhul kalmış kurbanlarından biridir. 28-29 Ocak 1921 tarihi onun 14 yoldaşıyla birlikte Yahya Kahya tarafından Karadeniz’in karanlık sularına gömülüşü o gün olduğu gibi bugüne kadar da sosyalistlerin yüreğine saplanan bir sızı olmuştur.

34 Yıl Sonra Büyük Grev – (Can Şafak)

25 Haziran 2011 / Sol Defter- Haber

Büyük Grev, neredeyse pür sendika grevidir, siyasi mesajlar taşımıştır, siyasi, hedefler içermiştir ancak grevlerde TKP etkisi, sosyalist solda bu yönde ortaya çıkan/yaratılan güçlü algıya ve MESS tarafından ortaya atılan iddialara karşın yok denecek düzeydedir.

TKP, Başarısızlığını Dışında Değil, Siyasetinde Aramalı

16 Haziran 2011 / Seyfi Adalı

TKP, her fırsatta Kürt halkına karşı şovenist bir dil kullanan, kendisi dışında herkesi “sahte sol” gören, “Komünist Parti” ismini burjuvaziden almış olmasına dayanarak, tüm komünistler adına konuşma hakkını kendinde bulan küçük burjuva siyasetiyle giderek kaybetmektedir.

Casper Günlüğü 107: Kadıköy’de İmza Kampanyası Devam Ediyor

9 Haziran 2011 / Sol Defter- Haber

Taksim Meydanından sonra Kadıköy Çarşısı Ermeni kilisesi karşısında açılan standa ilgi Taksim Meydanından daha fazla. Yine gençler, öğrenciler ilk sırayı alıyor. Değişik meslek gruplarından yüzlerce insan imza verip bildirileri alıyor ve facebook üzerinden tepkilerini paylaşacaklarına dair söz veriyorlar.

TKP’nin Seçim Şakası… (Ersan Olgaç)

22 Nisan 2011 / Sol Defter- Haber

CHP-MHP ve Genel Kurmay’dan tek kelimeyle bile söz edilmediği için, sanki tek başına AKP durdurulduğu, ya da geriletildiği zaman bir kurtuluş umudu yaratılacakmış sanısı yayılmak isteniyor. AKP’nin tek hedef seçilmesinin gerekçeleri, “TKP’ye oy vermek için 10 neden” başlıklı bildiride ifadesini buluyor.

Kemal Okuyan’ın Yazısı ve Devrim, Sol ve Sinizm

25 Şubat 2011 /

Bütün bu meseleler Okuyan’ın devrimden, ayaklanmadan, toplumsal mücadelelerden ne anladığıyla alakalı elbette. O belli ki emir komuta zinciri dahilinde gelişen ve komuta kademesinde mutlaka kendisinin ya da kendisiyle eşdeğer güçlerin yer aldığı mücadeleleri mücadele, ayaklanmaları ayaklanma sayıyor. Gerisi emperyalizmin yeni bir oyunundan başka ne olabilir ki?

TEKEL İşçilerinin Öğrettikleri

12 Aralık 2010 / Seyfi Adalı

TEKEL işçilerinin ikinci mücadele döneminde harekete geçen işçi sayısı ne olursa olsun (çadırlarda 15-20 işçi kalıyordu) siyasi içeriği ve temsil ettiği devrimci siyasi misyon sebebiyle “el yaktı”.

TKP heyeti saldırıdan sonra TEKEL işçilerini ziyaret etti

26 Kasım 2010 / N. Cemal

“Polisin, özel güvenliğin işçiye el kaldırması asla kabul edilemez. Sendikanın buna destek olması ise yine şiddetle kınadığımız bir durumdur. Tek Gıda-İş, acilen bu konuda özür dilemelidir”. TKP İl Komitesi

EMEP de TKP gibi TEKEL işçilerini görmezden geliyor

20 Ekim 2010 / Seyfi Adalı

Evrensel ve sol.org veya Sol Dergisi’nin sendika bürokrasisine itiraz eden işçilerin eylemleri karşısındaki subjektif habercilik tutumu gazetecilik açısından da sosyalist siyaset açısından da açıklanabilir değildir. Suskun kalmak, görmezden gelmek nasıl olabilir?

TKP işçilere karşı, sendika bürokrasisinden yana!

17 Ekim 2010 / Seyfi Adalı

TKP sınıf mücadelesinde, TEKEL mücadelesinde safını ve kaderini işçilerden yana çizmeyerek, bu mücadelenin dışına düşmeyi göze almıştır ki, bu çizgi TKP’yi sendika bürokrasisiyle aynı safa, zemine sürükleyecek ciddi bir savrulma anlamına geliyor.

ÖDP, EMEP,TKP ve Halkevleri “12 Eylül Anayasası’na da, AKP Anayasası’na da HAYIR!” kampanyası başlattı

15 Ağustos 2010 / Sol Defter- Haber

Basın açıklamasına katılanların, söz alıp konuşanların ortak vurgusu sosyalist kesimde oluşan bu biraraya gelişin referandumdan sonra da devam etmesi isteğiydi. Aynı zamanda ortak bir metin çıkmış olmasının “programatik” bir ortaklığa da hizmet edeceği vurgulandı. Katılımcıların tamamı “evet”çi sola eleştiri getirdiler.

Vedat Türkali: Bu gidişat Türkün de Kürdün de felaketini hazırlar

30 Temmuz 2010 / Sol Defter

Marx’ın düşünceleri anıtsaldır. Bunu uygulayan Leninizm oldu. Bunu yok etmek istiyorlar. Stalinizmle karıştırıyorlar. (…) Leninist ol, bilimsel olarak onu uygula. Kürt sorununu da çözersin, her sorunu da açık çözersin. Yapmazsan, yalnız Marksist olarak kalırsan bugünkü TKP gibi olursun.