Türk-İş’te Kim Kaybetti?

19 Aralık 2011 / Zafer Aydın

Türk-İş Yönetimi, Konfederasyonun iç dengelerinin kendi aleyhine bozulmasını ve Genel Kurul’un iradesini yok saymayı göze alamayacağına göre hükümetin, programını ve Ulusal İstihdam Strateji Belgesini revize etmesinden başka yol yok.