Ulusal İstihdam Strateji Belgesi: Ne Yapmalı? Nasıl Yapmalı? – Güvencesizler Hareketi

10 Mart 2012 / Sol Defter- Haber

Güvencesizleşen işçi sınıfının tüm kesimlerinin ortak çıkarları doğrultusunda sendika, dernek, kongre, hareket, vb. isimler alan farklı emek örgütlerinin ve siyasal yapıların dikkatlerinin ortak şiarlar ve ortak bir mücadele programı temelinde birleştiği kurucu bir emek odağına çekilmesi önemli bir görev olarak ortada durmaktadır.