varlik-fonu

Varlık Fonu’ndaki kriz neyi gösteriyor? – Ümit Akçay

11 Eylül 2017 / Sol Defter- Haber

Geçtiğimiz hafta Türkiye Varlık Fonu (TVF) başkanı görevden alındı. Türkiye ekonomisine ilaç olması beklenen fon, bir varlık gösteremedi… Ancak mesele, basitçe Fon’un nasıl kullanılması gerektiği üzerinde yaşanan bir anlaşmazlık değildir. Ekonomi yönetimi “otomatik pilottan manuel yönetime geçtiğinden” beri bir doğrultu sorunu yaşıyor.

ekonomik kriz

Ekonomide durum güncellemesi: Geleceğe Kaçış -Ümit Akçay

22 Mayıs 2017 / Sol Defter- Haber

Kent mekanının metalaştırılması, Varlık Fonu gibi kamu teminatlı finansman modellerinin geliştirilmesi ve banka senedi gibi, kredilerin menkul kıymetleştirilmesine dayanan risk transferi tekniklerinin hazırlanması, stagflasyonist sıkışmadan borçlanarak çıkmanın olanaklarını genişletme amaçlıydı. Sonuçta, kredilerdeki muazzam genişleme ile birlikte stagflasyonist sıkışma bir süre ertelenmiş oldu.

ımf

IMF’nin Türkiye (‘Teftiş’) Raporu-Korkut Baratov

10 Şubat 2017 / Sol Defter- Haber

IMF Ana Sözleşmesi’nin Madde IV’üne göre IMF uzmanları her yıl üye ülkelerin resmî makamları ile görüşür, danışır ve bir ekonomik rapor hazırlarlar. Rapor, IMF’nin Yürütme Kurulu’nda tartışıldıktan sonra yayımlanır.

varlik-fonu

Varlık Fonu, ‘Şirket Kurtarma Fonu’ – Mustafa Sönmez

10 Şubat 2017 / Mustafa Sönmez

15 Temmuz darbe girişimi ikliminde, yasa yerine geçen kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) hızla oluşturulan Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türkiye siyaset ve ekonomi gündeminde baş köşeye yerleşirken, bundan sonra da ana tartışma konularından biri olmayı sürdürecek gibi

borsa

Bir mülksüzleştirme makinesi: TVF

9 Şubat 2017 / Ergin Yıldızoğlu

Kamunun mülkiyetindeki bankalar, topraklar, şirketler hiçbir faaliyet sınırlamasına, denetime tabi olmayan, piyasa kurallarına da uymayacağı anlaşılan bir anonim şirkete devrediliyor. Diğer bir deyişle kamu, piyasa ilişkileri bypas edilerek, mülksüzleştiriliyor, böylece el “konan toplumsal değerler” bir anonim şirket biçiminde oluşturulan bir özel mülkiyet nesnesine devrediliyor.

mustafa-sonmez

İktisatçı Mustafa Sönmez: Varlık Fonu bir ‘batık şirket kurtarma fonu olacaktır’

8 Şubat 2017 / Sol Defter- Haber

İktisatçı – yazar Mustafa Sözmez ile Varlık Fonu’nu konuştuk.
Fon, merkezi bütçenin açığını büyütecek. Bu durumda, kısıtlı kaynakla eğitim, sağlık, sosyal bütçeler daralabilir, bunun da halk sınıflarına elbette olumsuz yansımaları olur. Fon portföyü ucuzladıkça yabancı akbaba fonların eline geçebilir ve dolayısıyla bu kamu kuruluşları üstünde de yabancı fonlar söz sahibi olur. Stratejik diye adlandırılıp özelleştirilmeyen bazı kamu bankaları, enerji kuruluşları, PTT, THY gibi kuruluşlar üstünde yabancı hakimiyeti kurulabilir. Batma noktasındaki andaş şirket firmaları ve mega proje bataklarını kurtarmak için bütün bu riskler kulak arkası edilmiş durumda.

varlık-fonu

Ziraat Bankası, TPAO, Borsa İstanbul Türkiye Varlık Fonu’na aktarıldı

5 Şubat 2017 / Sol Defter- Haber

Ziraat Bankası, Borsa İstanbul, TPAO, Posta ve Telgraf AŞ. ile Türksat gibi dev kamu iktisadi teşekkülleri, ‘paralel hazine’ olarak adlandırılan Varlık Fonu’na devredildi. Bakanlar Kurulu’nun 24 Ocak tarihli toplantısında alınan karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından bugünkü Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı

varlik-fonu

Paralel bütçe “Varlık Fonu” sahnede

12 Kasım 2016 / Mustafa Sönmez

Bu fonun, isim benzerliğinden öte bilinen ülke fonlarıyla pek ilgisi yok. Çünkü Türkiye, cari fazlası, bütçe fazlası olan bir ülke değil. Orta Vadeli Program’da belirtildiği gibi iç tasarruf oranı, milli gelirinin yüzde 14’ünü ancak bulan, bu nedenle yoğun dış kaynak bulmak durumunda olan bir ülke.

varlik_fonu_para

Kaçak Saray’a yeni Hazine: Varlık Fonu

19 Ağustos 2016 / Mustafa Sönmez

Kaçak Saray’ın fiili yürütücüsü olacağı Varlık Fonu, tıpkı Hazine gibi, içeriden ve dışarıdan da borçlanmaya çıkacak. Böylece mevcutlar, yeni akıtılacak kaynakların yanında yeni borçlanmalarla Varlık Fonu’nda 200 milyar dolar dolayında kaynak birikmesi hedefleniyor. Hiçbir kamu denetimi olmadığına göre, fonun dünyada emsalleri bolca görülen türden yolsuzluğa, usulsüzlüğe bulaşması kaçınılmaz