Her ‘şey’ darbe her ‘şey’ paralel – Ergin Yıldızoğlu

22 Ocak 2014 / Sol Defter

Türkiye’de siyasal İslamın hegemonyasını inşa sürecinde büyük rol oynayan, vesayet, darbe, paralel devlet kavramları bağlamında, karşımızda bir totaliter devlet, bir organik toplum kurma projesi var diye düşünüyorum.

Yeni Vesayet ve Karakter Aşınması

18 Şubat 2011 / Aziz Çelik

Nasıl güçlü metaller zamanla oksitlenip, paslanıyor ve aşınıyorsa, insan karakteri de zamanla değişebiliyor; zor ve güç karşısında zayıflıyor, paslanıyor ve aşınıyor. Güvencesizlik, esneklik, insanın çalışma sürecinde yalnızlaştırılması ve örgütsüzleştirilmesi yeni kapitalizmde ahlaki bir kimliğin oluşmasını engelliyor Sennett’e göre.

Vesayetten Siyasete Emeğin Öyküsü

10 Ocak 2011 / Zafer Aydın

Aziz Çelik, “Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık” kitabında belgelere ve tanıklıklara dayanarak, dönemin önemli aktörlerinin biyografileri eşliğinde 1946–1967 yılları arasında sendikacılığa damgasını vuran vesayetçiliğin ve dönüştürücü gücünü siyasette bulan vesayetten kopuşunun serüvenini anlatıyor.

“Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık” – Aziz Çelik

21 Kasım 2010 / Sol Defter- Haber

Aziz Çelik’in 1946’dan 1967’ye Türkiye’de sendikacılığın doğuşunu ve gelişimini arşiv belgelerine dayalı olarak kapsamlı bir biçimde anlatan yeni kitabı “Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık (1946-1967)” İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.