Gazze, Yunanistan Hükümetinin Hayırseverliğini Reddediyor

16 Temmuz 2011 / Sol Defter- Haber

Özgürlük Filosu’nun yükünü ulaştırma teklifiniz, insani yardımın sorunlarımızı çözeceği düşüncesini pekiştirmektedir ve İsrail’in ablukası ile suç ortaklığınızı gizlemeye yetmeyen bir girişimdir… Bize yardım göndermek için bizi ezenlerle işbirliği öneriniz kuvvetle REDDEDİLMİŞTİR.

Yunanistan: Hergün İsyan!

15 Haziran 2011 / Sol Defter- Haber

Greve destek için başkent Atina’da halen büyük bir gösteri yapılıyor. Yunanistan Parlamentosu’nun bulunduğu Sindagma Meydanı’nda toplanan gruplar, mali önlemlerin görüşülmesini engellemek amacıyla, milletvekillerinin meclise giriş çıkışlarını durdurmaya çalıştılar. İlerleyen saatlerde ise gösteri çatışmaya dönüştü.

Avrupa’da Bir “Argentinazo” mu?

31 Mayıs 2011 /

İspanya’da da Yunanistan’da da hareket mevcut örgüt-parti ya da kitle örgütlerinin çağrıcısı ya da örgütleyicisi olmadığı eylemler temelinde şekilleniyor. İspanya’da “Geleceksiz Gençler” gibi görece yeni gruplar örgütlenmede önemli pay sahibiyken Yunanistan’da bu bile mevcut değil. Dahası hareket partisiz-örgütsüz olmayı bir tür “erdem” olarak da sunabiliyor.

Yunanistan’daki Mülteci İşçiler 25 Ocak’ta Açlık Grevine Başlıyor

31 Ocak 2011 / Sol Defter- Haber

Biz tüm Yunanistan’daki kadın ve erkek mültecileriz. Buraya sefaletten, işsizlikten, savaşlardan ve diktatörlüklerden kaçmak için geldik. İşverenler ve devlet organları bizim işgücümüzün insafsızca sömürülmesinden faydalanıyor. Alnımızın teriyle ve bir gün Yunan işçi yoldaşlarımızla aynı haklara sahip olma hayaliyle çalışıyoruz.